Essays

Afgelopen jaren heb ik tijdens mijn sabbatperiode essays geschreven over het thema God in relatie met onze verstaans-horizon.

In 2006 was het thema: God in het landschap – een zoektocht naar
een horizon. Een semiotische analyse van het landschapsschilderij als religieuze heterotopie. Schilders als Armando, Anselm Kiefer, Casper David Friedrich en Kaii Higashiyama waren daarbij onderwerp van onderzoek naar aanleiding van eigen getuigenissen. De tekst downloaden kan hier: 2017 bew God in het landschap

In 2011 was het thema: Wereldbeeld en zelfbeeld. Het lichaam als auto-topie. Een zoektocht naar God in het lichaam. Een onderzoek in stappen naar de betekenis van het feit dat wij de werkelijkheid lichamelijk waarnemen en duiden. Dit was vooral een filosofische  verkenning. De tekst downloaden kan hier: 2017 bew Wereldbeeld als lichaam

In 2017 was het thema: God in de kosmos. Een poging tot een topologie als semiotische analyse van God. Vooral poëzie en de mystiek van Simone Weil komen aan de orde naast het denken over ruimte en tijd in relatie tot God en het sacrale. De tekst downloaden kan hier: 2017 God in de kosmos

 

essay